Αγίου Αλεξάνδρου & Αφροδίτης 47, Παλαιό Φάληρο

Opening Hours : Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-21:00
  Contact : +30 210 - 98 27 935

2014 183_708x960

Κρουστικά Κύμματα

ESWT: Shock waves-κρουστικά κύματα

(Εξωσωματική αντιμετώπιση ασβεστωμάτων και τενοντίτιδων)

 

Χρησιμοπιώντας την τεχνολογία των κρουστικών κυμάτων απ’ την λιθοτριψία λίθων των νεφρών στην ορθοπαιδική και στη φυσικοθεράπεια καταφέραμε την τελευταία δεκαετία να εισπράξουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση συχνών προβλημάτων της ορθοπαιδικής όπως είναι τα ασβεστώματα (οστεόφυτα) και οι τενοντίτιτδες.

Ο τρόπος δράσης των ESWT είναι αρκετά απλός αλλά άμεσος και αποτελεσματικός. Εκμεταλλευόμενοι τους ακουστικούς παλμούς που παράγει η συσκευή στην επιφάνεια του δέρματος μπορούμε να μεταφέρουμε στον ιστό σε μεγάλο βάθος οστικά κύματα μεγάλης έντασης προκειμένου να επιταχύνουμε την διαδικασία του αναβολικού μηχανισμού.

Τρόπος δράσης:

 

Τα κρουστικά κύματα κατ’αρχήν διεγείρουν την κυτταρική μεμβράνη με συνέπεια οι αλγουποδοχείς να μην είναι σε θέση να παράγουν δυναμικό γένεσης, συνεπώς επιτυγχάνουμε αναλγησία. Επίσης μπορούμε να αποκαταστήσουμε τον μυικό τόνο μιας προβληματικής περιόχης χρησιμοποιώντας τις χημικές διεργασίες στα σημεία επαφής των συνάψεων. Η θεραπεία των κρουστικών κυμάτων παράγει ισχυρά ερεθίσματα που έχουν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή της συσχέτισης πόνου και μυικού τόνου, έτσι επιτυγχάνουμε την επανάκτηση της φυσικής κίνησης.

Το όφελος της θεραπείας:

 

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των ESWT έχουμε επιτύχει την αντιμετώπιση γνωστών παθήσεων τις ορθοπαιδικης (τενοντίτιδες, ασβεστώματα) αποφεύγοντας την χρήση φαρμάκων, συνεπώς και τις παρενέργειες τους. Ακόμη επιτυγχάνουμε τη σημαντική μείωση στον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων αποφεύγοντας έτσι και τις μετεγχειριτικές επιπλοκές.