Αγίου Αλεξάνδρου & Αφροδίτης 47, Παλαιό Φάληρο

Opening Hours : Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-21:00
  Contact : +30 210 - 98 27 935

2

Εξάρθημα Ώμου

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η άρθρωση του ώμου είναι για ανατομικούς λόγους ασταθής αφού μόνο το 1/3 της κεφαλής του βραχιονίου περιλαμβάνεται μέσα στην ωμογλήνη και η σταθερότητα της στηρίζεται κυρίως στο θύλακο, τους συνδέσμους και τους μυς που την περιβάλλουν.

Αν ασκηθεί μεγάλη βία στον ώμο η οποία σπρώχνει την κεφαλή εκτός της φυσιολογικής της θέσης απέναντι από την ωμογλήνη έχουμε το εξάρθρημα του ώμου. Έτσι, αν η κεφαλή εξαρθρωθεί εμπρός από την ωμογλήνη έχουμε το Πρόσθιο εξάρθρημα, ενώ αν εξαρθρωθεί προς τα πίσω έχουμε το Οπίσθιο εξάρθρημα. Η μεγάλη πλειονότητα των εξαρθρημάτων του ώμου είναι πρόσθια. Είναι συνήθως αποτέλεσμα κακώσεως και γιαυτό καλείται Τραυματικό ενώ σπανιότερα μπορεί να είναι και αποτέλεσμα συνδεσμικής χαλαρότητας (υπεξάρθρημα).

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΩΣΗΣ

Το πρόσθιο εξάρθρημα προκαλείται συνήθως ύστερα από πτώση και στήριξη πάνω στο τεντωμένο άνω άκρο ενώ αυτό βρίσκεται σε απαγωγή και έξω στροφή. Πρόκειται γιαμια εκτεταμένη ζημιά, η οποία συνεπάγεται βλάβη στους συνδέσμους, στους μύες και τον θύλακα της άρθρωσης.

 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Μετά την περίοδο ακινητοποίησης, το πρόγραμμα αποκατάστασης της λειτουργικότητας της άρθρωσης έχει στόχο την αντιμετώπιση του πόνου, την επανάκτηση πλήρους εύρους κίνησης, την ενδυνάμωση, καθώς και την αποφυγή υποτροπών και χωρίζεται στις εξής φάσεις:

 

1η Φάση: Πρόκειται για τη φάση της ακινητοποίησης και εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος της βλάβης. Ο φυσικοθεραπευτικός στόχος είναι η μείωση του πόνου, ο περιορισμός της φλεγμονής ή απορρόφηση του οιδήματος και η ενίσχυση της διαδικασίας επούλωσης. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με εφαρμογή φυσικών μέσων, όπως υπέρηχα, αναλγητικά ρεύματα και Laser , ενώ ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι ισομετρικές ασκήσεις για τον περιορισμό της μυϊκής ατροφίας.

 

2η Φάση: Στη φάση μεταξύ 2ης και 6ης εβδομάδας, γίνεται προοδευτική κινητοποίηση του ώμου και περιλαμβάνει εκκρεμοειδείς ασκήσεις που είναι και οι πιο ανώδυνες. Σκοπός είναι να επαναποκτηθεί το πλήρες εύρος κίνησης και η σταδιακή μυϊκή ενδυνάμωση.

 

3η Φάση: Σκοπός είναι ηπροοδευτική αύξηση της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας κυρίως του τραπεζοειδή και του πρόσθιου οδοντωτού, μυών πολύ σημαντικών για τη σωστή αποκατάσταση. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ασκήσεις διατάσεως και οι ασκήσεις προοδευτικής αντίστασης.

 

4η Φάση: Εδώ συνεχίζεται η βελτίωση της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας των προαναφερθέντων μυϊκών ομάδων, δίνεται όμως έμφαση στην πλειομετρική ενδυνάμωσή τους.

 

5η Φάση: Η πέμπτη φάση επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των στροφικών μυών, ενώ παράλληλα αυξάνουμε αρχικά τον αριθμό των ασκήσεων, έπειτα αυξάνουμε τον αριθμό των επαναλήψεων, την ταχύτητα της άσκησης και τέλος μειώνουμε το χρόνο διαλλείματος.

 

6η Φάση: Όταν έχουν γίνει όλα τα παραπάνω, ο ασθενής επανέρχεται στην πλήρη δραστηριότητα που είχε πριν τον τραυματισμό. Η ολοκλήρωση του προοδευτικού προγράμματος εξασφαλίζει επιτυχή επιστροφή, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες επανατραυματισμού.