Αγίου Αλεξάνδρου & Αφροδίτης 47, Παλαιό Φάληρο

Opening Hours : Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-21:00
  Contact : +30 210 - 98 27 935

ΩΜΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Το σύνδρομο κατά το οποίο η συμπίεση του βραχιονίου πλέγματος προκαλεί δυσλειτουργία της ωμικής άρθρωσης καθώς και των περιφερικών, πολλές φορές, αρθρώσεων του άνω άκρου (αγκώνας, καρπός).

ΑΙΤΙΑ
Οι κακώσεις του βραχιονίου πλέγματος οφείλονται σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες και συνδέονται συχνά με αθλητικές δραστηριότητες. Ο συνηθέστερος εξωγενής παράγοντας είναι η μακροχρόνια πίεση της μασχάλης από σακίδιο, η οποία οδηγεί σε συμπίεση του πλέγματος μεταξύ των ιμάντων και της κλείδας.
Ανάλογη πίεση στο βραχιόνιο πλέγμα είναι δυνατό να ασκηθεί, λόγω ψευδάρθρωσης κατάγματος στη μεσότητα της κλείδας.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Πριν την έναρξη της θεραπείας, απαραίτητη είναι η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και η επιλογή ενός κατάλληλου προγράμματος για την αποκατάσταση και επανένταξη του ασθενούς στις λειτουργικές δραστηριότητες.
Η αποκατάσταση της πάρεσης του βραχιονίου πλέγματος περιλαμβάνει εφαρμογή φυσικοθεραπείας με υπερήχους και ηλεκτροθεραπεία. Κατόπιν, εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα επανένταξης του ατόμου σε λειτουργικές δραστηριότητες με εξειδικευμένο ασκησιολόγιο ενδυνάμωσης.
Σημαντική είναι η αποκατάσταση της ισχύς του υπερακανθίου και του υπακανθίου μυός, επειδή ο υπερακάνθιος σταθεροποιεί την κεφαλή του βραχιονίου κατά την απαγωγή του άνω άκρου και ο υπακάνθιος διασφαλίζει τη σύσπασή του, ιδίως στην έξω στροφή του ώμου.