Αγίου Αλεξάνδρου & Αφροδίτης 47, Παλαιό Φάληρο

Opening Hours : Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-21:00
  Contact : +30 210 - 98 27 935

CPM

Το CPM είναι μια ηλεκτρονική συσκευή προγραμματισμένη να εκτελεί κινήσεις με ακρίβεια και ασφάλεια. Πρόκειται για μια μέθοδο όπου ο φυσικοθεραπευτής προγραμματίζει το εύρος κίνησης, τον χρόνο και τις επαναλήψεις, ηλεκτρονικά έτσι ώστε να κινηθεί παθητικά το μέλος του ασθενή.

Απώτερος στόχος είναι να φτάσει το πάσχων μέλος στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας του.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της συσκευής είναι πως παρέχεται στον ασθενή η δυνατότητα κινητοποίησης του μέλους με συγκεκριμένη ταχύτητα και ακρίβεια ρομποτικής τεχνολογίας, αποκλείοντας έτσι την πιθανότητα σφάλματος από ανθρώπινο χειρισμό.

Η δύσκαμπτη άρθρωση αποκτά προοδευτικά αυξανόμενο εύρος κίνησης και η τροχιά μπορεί να καταγραφεί και να αποθηκευτεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.