Αγίου Αλεξάνδρου & Αφροδίτης 47, Παλαιό Φάληρο

Opening Hours : Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-21:00
  Contact : +30 210 - 98 27 935

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Αστάθεια του ώμου χαρακτηρίζεται η διαταραχή της σταθερότητας της κεφαλής του βραχιονίου, σε σχέση με την ωμογλήνη. Η παρεκτόπιση είναι δυνατόν να είναι αποτέλεσμα τραυματισμού (τραυματική αστάθεια), ή χωρίς ιστορικό κακώσεως (ατραυματική αστάθεια). Παρουσιάζεται συνήθως με επαναλαμβανόμενα επεισόδια εξαρθήματος ή και υπεξαρθρήματος του ώμου και ο ασθενής μπορεί να παραπονείται για αίσθημα ανασφάλειας στις ακραίες θέσεις του άνω άκρου ή και άτυπα ενοχλήματα όπως πόνο ή και μουδιάσματα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η σταθερότητα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης μεταξύ της βραχιονίου κεφαλής και της ωμογλήνης εξαρτάται από την σταθεροποιητική δράση των συνδέσμων του ώμου, γι’ αυτό κύριος στόχος της αποκατάστασης είναι η ενδυνάμωση όλων μυών περιαρθρικά του ώμου. Εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα ασκήσεων προς ενδυνάμωση των μυών του στροφικού πετάλου που περιβάλλουν την άρθρωση.
Η φυσικοθεραπευτική προσέγγιση στην αστάθεια του ώμου, περιλαμβάνει φυσικά μέσα με στόχο την αναλγησία, κινησιοθεραπεία στην άρθρωση και τεχνικές σταθεροποίησης των αρθρώσεων της ωμικής ζώνης. Σημαντική είναι η επίτευξη ελέγχου κατά τη διάρκεια της κίνησης καθώς και η επανεκπαίδευση του ωμοβραχιόνιου ρυθμού.
Τέλος, η λειτουργική επανεκπαίδευση και η επαναφορά σε καθημερινές δραστηριότητες είναι ο τελικός στόχος θεραπείας ενώ μεγάλη σημασία παίζει η ανάπτυξη του νευρομυικού ελέγχου η οποία επιτυγχάνεται μέσω της επανατροφοδότησης της περιοχής με ερεθίσματα τα οποία θα βοηθήσουν στην κατανόηση της θέσης του χεριού και της κίνησης του.